Compact - Kocioł pelletowy

compact kocioł pelletowy

 

compact kocioł pelletowy

 

Kotrem Compact - najnowszy kocioł pelletowy w naszej ofercie. Kompaktowa budowa kotła to doskonała propozycja dla klientów, którzy dysponują mniejszą kotłownią. Szerokość zaledwie 52 cm sprawia, że kocioł Compact nie zajmuje w praktyce więcej miejsca niż Twój dotychczasowy stary kocioł.

Konstrukcja kotła oparta jest na bazie wymiennika z pionowymi kanałami konwekcyjnymi. Zastosowanie pionowych kanałów redukuje potrzebę czyszczenie kotła do minimum. Zawirowywacze spalin umieszczone w kanałach wymiennika podnoszą sprawność kotła. Spalanie realizowane jest poprzez samoczyszczący  palnik wrzutkowy z obrotową komorą spalania i automatyczną zapalarką. Fotelement, czujnik temperatury palnika oraz czujnik przepływu powietrza czuwają nad prawidłowym i bezpiecznym procesem spalania. Kocioł Compact wyposażony jest w  wentylator wyciągowy, który stabilizuje pracą kotła oraz usprawnia ciąg kominowy.  

 

compact kocioł pelletowy

 

Wentylator wyciągowy - krok naprzód w procesie spalania pelletu
 

compact kocioł pelletowy

W kotle Compact zastosowaliśmy wentylator wyciągowy w czopuch kotła. Spalanie pelletu odbywa się w trybie podciśnienia. Sterownik kotła zawsze dobiera odpowiednie obroty wentylatora wyciągowego dzięki informacjom z czujnika przepływu powietrza umieszczonemu w palniku. W takim układzie jakość spalania jest niezależna od komina, ciągu kominowego czy zmian ciśnienia atmosferycznego.

Najważniejsze zalety zastosowania wentylatora wyciągowego to:

 • spalanie w trybie podciśnienia - zawsze idealne warunki spalania, niezależnie od ciągu kominowego
 • zwiększenie efektywności energetycznej
 • łatwiejsza regulacja palnika
 • większe bezpieczeństwo pracy urządzenia - brak możliwości wydobywania się gazów spalinowych do zasobnika paliwa
 • polepszenie emisji spalin – niższa emisja związków niepożądanych, w tym znaczne zredukowanie NOX
 • brak niebezpieczeństwa z układu kotłowo – palnikowego
 • utrzymywanie stałych parametrów, niezależnie od ciągu kominowego
 • mniejsze wymagania ciągu kominowego w stosunku do kotłów bez wentylatora wyciągowego

Zastosowanie rozwiązania opisanego powyżej nie zwalania użytkownika z konieczności podłączenia kotła do szczelnego komina odpornego na spaliny o niskiej temperaturze.

 

Sterownik ecoMAX Touch
 

compact kocioł pelletowy

Panel regulatora ecoMAX Touch razem z modułem wykonawczym jest kompletnym zestawem do sterowania pracą kotła oraz obiegami grzewczymi. Duży kolorowy dotykowy wyświetlacz 5" o wyskokiej rozdzielczości sprawia, że obsługa jest łatwa i intuicyjna. Jego najważniejsze cechy to:

 • kontroluje proces spalania w kotłach z zapalarką na paliwo typu pellet
 • przystosowany do obsługi energooszczędnych pomp elektronicznych
 • obsługuje obieg grzewczy c.o., c.w.u. oraz obiegi mieszaczowe
 • duży 5" kolorowy dotykowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
 • zapewnia komfort poprzez współpracę ze zdalnym sterowaniem
 • tryb LATO/ZIMA
 • funkcja poziomu paliwa
 • współpraca z buforem cieplnym
 • współpraca z panelami pomieszczeniowymi oraz modułem interentowym

 

compact kocioł pelletowy


 

rys. Przekrój kotła Compact

 

Palnik - serce kotła
 

compact kocioł pelletowy
 • Obrotowa komora spalania
  Dzięki ruchowi obrotowemu komora spalania oczyszcza się z popiołów i żużli, bez spadków mocy w trakcie pracy palnika.
   
 • Rozdział powietrza na pierwotne i dopalające
  To rozwiązanie powoduje wzrost efektywności spalanie przy jednoczesnym zredukowaniu emisji zanieczyszczeń.
   
 • Bezszwowa komora spalania
  Zapewnia brak naprężeń spawalniczych, które mogą przyczynić się do odkształceń i pęknięć komory, redukując przy tym konieczność jej serwisowania.
   
 • Niezawodny sposób łożyskowania
  Dzięki zastosowaniu opatentowanego sposoby łożyskowania, zostało zminimalizowane zużycie łożysk i możliwość zablokowania komory.
   
 • Modułowa budowa palnika
  Zapewnia szybki i prosty montaż oraz serwis

 

Parametry

compact kocioł pelletowy

compact kocioł pelletowy

Compact 10 Compact 15 Compact 20 Compact 25
Wymiary [mm]    A  525 525 525 525
   B  210 210 210 210
  C 770 770 970 970
   D  260 260 260 260
  E 780 780 860 860
  F 160 160 160 160
  G  1460 1460 1460 1460
  H  135 135 135 135
  I  1170 1170 1300 1300
Karta katalogowa Karta katalogowa Formularz zamówienia Formularz zamówienia DTR DTR Certyfikat EkoProjekt Certyfikat EkoProjekt Karty produktu Compact Karty produktu Compact Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 - Compcat Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 - Compcat Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 10kW Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 10kW Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 15kW Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 15kW Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 20kW Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 20kW Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 25kW Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Compact 25kW Etykiety energetyczne Compact Etykiety energetyczne Compact Etykieta energetyczna Compact - 10kW Etykieta energetyczna Compact - 10kW Etykieta energetyczna Compact - 15kW Etykieta energetyczna Compact - 15kW Etykieta energetyczna Compact - 20kW Etykieta energetyczna Compact - 20kW Etykieta energetyczna Compact - 25kW Etykieta energetyczna Compact - 25kW