Gmina Miasto Częstochowa udziela dotacji celowej z budżetu miasta Częstochowy dla osób fizycznych, na zadania inwestycyjne polegające na zdemontowaniu i zlikwidowaniu źródła ciepła (kotła) starego typu opalanego węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem i zastąpieniu go:

 

 

1) podłączeniem do sieci ciepłowniczej;
2) ogrzewaniem elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych);
3) kotłem gazowym;
4) kotłem olejowym;
5) kotłem na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia
   minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą

 Kwota dofinansowania wynosi do 70% kosztów netto poniesionych przez Wnioskodawcę na wykonanie przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem (w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej) lub zakup nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów), jednak nie więcej niż 6 000 zł w przypadku realizacji zadania polegającego na zlikwidowaniu źródła ciepła (kotła) opalanego węglem, w tym ekogroszkiem, miałem, koksem i zastąpieniu go:

1) podłączeniem do sieci ciepłowniczej;
2) ogrzewaniem elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych);
3) kotłem gazowym;
4) kotłem olejowym.

Kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów netto poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup nowego źródła ciepła – kotła na paliwo stałe, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów), jednak nie więcej
niż 4 000 zł.

Przedmiotem dotacji mogą być zadania inwestycyjne planowane do realizacji, których rozpoczęcie nastąpi po dacie zawarcia umowy dotacji a zakończenie nie później niż do dnia 30 września 2019 r. Dofinansowaniu nie podlegają źródła ciepła zakupione przed datą zawarcia umowy dotacji.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest:
1) złożenie kompletnego wniosku o przyznanie dotacji;
2) zawarcie umowy o udzielenie dotacji;
3) zrealizowanie zadania inwestycyjnego, które przyczyni się do poprawy i ochrony środowiska;
4) rozliczenie przyznanej dotacji.

Kwalifikowanie zadań inwestycyjnych do dofinansowania dokonywane będzie w oparciu o kolejność złożenia kompletnego wniosku w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.