Kocioł KWMP 2022

Ret-eko - Kocioł na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym

 

Kocioł zasypowy dolnego spalania. Standardowym paliwem dla tego kotła jest węgiel kamienny sortymentu "orzech".
Dolne spalanie to gwarancja niskiej emisji szkodliwych pyłów i gazów. Kocioł cechuje się wysoką sprawnością, ok. 90% i spełnia wszystkie wymagania sprawnościowo-emisyjne: certyfikat 5 Klasy i Ekoprojekt.

 

  • Duża powierzchnia wymiennika (np. 2,2m2 dla kotła o mocy 15kW) to gwarancja wysokiej sprawności kotła
  • Wymiennik wykonany ze stali kotłowej o grubości 6mm
  • 5-letnia gwarancja na szczelność kotła
  • Zawirowywacze w kanałach konwekcyjnych poprawiają sprawność i wydajność kotła
  • Elementy ceramiczne w komorze spalania poprawiają czystość spalania i emisję pyłów

 

Bufor i ochrona powrotu

Kotły zasypowe spełniające wymagania 5 klasy i dyrektywy EkoProjekt zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą obowiązkowo współpracować ze zbiornikiem akumulacyjnym (buforem). Minimalna pojemność bufora zależy od mocy kotła. Na każdy 1 kW powinno to być minimum 50l wody.

Drugim kluczowym elementem w podłączeniu nowoczesnego kotła zasypowego o wysokiej sprawności jest ochrona powrotu. Jeśli woda która wraca do kotła będzie miała zbyt niską temperaturę, dojdzie do kondensacji pary wodnej na ściankach wymiennika. To w konsekwencji prowadzi do szybkiej korozji kotła.

Wymagana minimalna temperatura powrotu to 55C.

Poniżej na rysunku przedstawiono poglądowy schemat instalacji z buforem i ochroną powrotu z wykorzystaniem zaworu trzydrogowego termostatycznego o wymaganej temperaturze 55C.

 

Wyposażenie opcjonalne

Wentylator wyciągowy

Opcjonalnym wyposażeniem kotła KWMP jest wentylator wyciągowy. Montowany jest między kotłem a kominem. Zastosowanie takiego wentylatora jest zalecane w przypadku niewystarczającego ciągu kominowego

Sterownik Rapid Mini CWU

Pozwala na płynną regulację obrotów wentylatora wyciągowego

Miarkownik ciągu

Stabilizuje proces spalania poprzez regulację dopływu powietrza do kotła. Temperatura kotła utrzymuje się na zadanym poziomie

 

 

Parametry

 

 Wyszczególnienie Typ kotła  
KWMP 15 KWMP 20 KWMP 25
 Nominalne moc cieplna kW 15 w przygotowaniu
 Klasa kotła wg PN-EN 303-5 5
 Certyfikat EkoProjekt tak
 Sprawność cieplna % ~90
 Pojemność wody w kotle l 80
 Maksymalne ciśnienie robocze bar 1,5
 Wymagany ciąg kominowy Pa 20-30
 Średnica czopucha mm 180
Wymagana pojemność bufora l 750
 Orientacyjna powierzchnia ogrzewania m2 100-200
 Wymiary A mm 475
B mm 700
C mm 1025
D mm 1290