Moduł internetowy SOLATO do sterowania kotłami

Moduł internetowy SOLATO pozwala na:

  • Podstawowy podgląd parametrów pracy kotła, obiegu c.o., mieszacza, termostatu, obiegu c.w.u. i możliwość ich edycji na przejrzystym i przyjaznym dla użytkownika interfejsie.
  • Dostęp w trybie serwisowym do pozostałych parametrów kotła, mieszacza, termostatu z możliwością ich edycji.
  • Zdalny dostęp po zalogowaniu się na swoje konto przez przeglądarkę na komputerze, laptopie, tablecie, telefonie czy telewizorze. Nie ma potrzeby instalowania żadnych aplikacji.
  • Łatwa instalacja: wystarczy podłączyć modem do sterownika urządzenia, bez konfigurowania ustawień, nie jest potrzebny stały numer IP. Moduł wymaga podłączenia kablem sieciowym zakończonym wtykiem RJ45.
  • Do poprawnej pracy modułu LAN wymagana jest włączona usługa DHCP w routerze.

Przejdź do panelu demonstracyjnego

Współpraca modułu ze sterownikami i innymi urządzeniami realizującymi protokół komunikacyjny C14. W przypadku naszych kotłów są to:

  • MULTI 751G (od ver. 5.03)* – sterownik kotła KWMP2, KWMP2 CERAMIC oraz KWMP2 CERAMIC green line
  • R751G (od ver. 1.01)* – sterownik kotła KWMP3 oraz KWMP3ż
  • moduł mieszacza R803BB
  • termostat pokojowy NANO+

* - wcześniejsze wersje mogą wymagać uaktualnienia oprogramowania.

 

Moduł Solato Moduł Solato