„Dotychczasowe wsparcie państwa dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych, polegające m.in. na przyznawaniu premii termomodernizacyjnej wynoszącej 20 proc. kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest niewystarczające” – twierdzi rząd.

Nowa ulga podatkowa ma przysługiwać podatnikom podatku dochodowego PIT płacącym podatek według skali podatkowej, 19 proc. stawki podatku i płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W praktyce z preferencji skorzystają właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy ponoszą wydatki związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zgodnie z założeniami, ulga ma polegać na możliwości odliczenia od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację takich przedsięwzięć – odliczeniu podlegać będzie 23 proc. wydatków, ale ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł.

„Ulga obejmie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zrealizowanych w ciągu 3 lat” – wskazuje resort finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Finansów – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został przyjęty przez rząd 2 października 2018 r.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

 

 

źródło: Podatki.pl